Zakupy na każdą kieszeń

OŚWIADCZENIE

W związku z artykułem prasowym, który pojawił się w Gazecie Wyborczej w dniu 15.04.2014 r. P.H.U. ZACHĘTA wydaje niniejsze oficjalne stanowisko Właścicieli Firmy:

Od samego początku istnienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZACHĘTA zdajemy sobie sprawę, że największym kapitałem Naszej Firmy są jej PRACOWNICY. To oni mają największy wpływ na rozwój Firmy poprzez swoją codzienną pracę w specyficznych dla detalicznego handlu spożywczego warunkach (m.in. zmianowy system pracy, również w weekendy, skargi klientów, które zamiast do winnych trafiają do będących pod ręką pracowników sklepu). Mając na uwadze powyższe, niejednokrotnie niełatwe warunki pracy, Firma ZACHĘTA stara się w jak największym stopniu doceniać wkład pracy naszych pracowników poprzez dogodne przystosowanie stanowisk pracy, zabezpieczenie odpowiedniego wyposażenia, jasne zasady wynagradzania, specjalny system premiowy zależny bezpośrednio od obrotu sklepu, a więc ilości pracy włożonej w danym sklepie przez jego załogę, dodatkowe programy motywacyjne (nagrody w wewnętrznych konkursach dla pracowników, atrakcje dla dzieci pracowników np. bilety do kina), zapomogi dla naszych pracowników pokrzywdzonych przez los np. w przypadku pożaru domu, choroby własnej lub dziecka. Największym priorytetem Firmy ZACHĘTA jest wypłata wynagrodzeń na czas oraz stałość i pewność zatrudnienia (umowy o pracę-w przypadku pracowników sklepów firma nie korzysta z innych form zatrudnienia tzw. umów śmieciowych)

Firma ZACHĘTA wielokrotnie wspomaga również lokalne społeczności, organizacje, placówki bardzo często udzielając się charytatywnie. Z tego też powodu, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, jest nam niezmiernie przykro, iż pojedynczy incydent, będący jednostkowym błędem w zarządzaniu kierownictwa sklepu (taka sytuacja nie wydarzyła się w żadnym innym sklepie sieci) - tak istotnie wpłynął na wizerunek całej Firmy.

Informujemy, że po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia nie przyjęliśmy do wiadomości argumentacji kierownictwa sklepu w Krakowie, os. Złotego Wieku 19-20 o zużytych krzesłach dla kasjerek, jako jedynego powodu ich wyciągnięcia ze stanowisk kasowych. Efektywne zarządzanie w tej sytuacji powinno polegać w pierwszej kolejności na zgłoszeniu do odpowiedniej komórki informacji o problemie zużytych krzeseł, a dopiero po otrzymaniu nowych - ich wymiana na stanowiskach.

Zupełnie nie do przyjęcia jest natomiast, co podkreślamy z całą stanowczością, argumentacja o testowaniu sprzedaży na stojąco - nasze stanowiska nie są przystosowane do takiej sprzedaży, jak ma to miejsce w innych sieciach, głównie sprzedaży hurtowej. Pragniemy jednak równocześnie zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy z naszych pracowników podchodzący incydentalnie do kasy w celu obsługi klienta wolą wykonywać czynność przesuwania towarów na stojąco - oczywiście posiadając siedzisko w boksie kasowym.

W związku z powyższymi znaczącymi błędami w zarządzaniu Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZACHĘTA zostało zmuszone do rozwiązania stosunku pracy z Kierownikiem sklepu w Krakowie, os. Złotego Wieku 19-20.

Dziękujemy za zwrócenie nam uwagi - przepraszamy naszych pracowników za powstałe niedogodności i obiecujemy na przyszłość zwiększenie nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi sklepami należącymi do sieci. Pokrzywdzeni pracownicy zostaną dodatkowo wynagrodzeni w celu zadośćuczynienia powstałym niedogodnościom. Jednocześnie szkoda, że nie pozwolono nam podjąć spokojnej reakcji, opartej o dokładne zbadanie sprawy, bez zbędnego szumu medialnego. Dlatego też w przyszłości pozostajemy w pełni do dyspozycji przedstawicieli mediów powołując pełnomocnika do kontaktu z mediami w osobie Pana Sebastiana Muchy - nr telefonu: 510 690 223, mail: smucha@zacheta.pl

Dziękujemy również naszym stałym klientom, którzy pomimo zaistniałej w mediach sytuacji, nie odwrócili się od Firmy ZACHĘTA, niejednokrotnie dodatkowo wspierając nas dobrym słowem. Upewnia nas to o właściwym kierunku rozwoju firmy opartej w pełni o polski kapitał, tworzącej nowe miejsca pracy, szanującej i doceniającej swoich pracowników, wspierającej lokalne społeczności, funkcjonującej i zmieniającej się wyłącznie dla naszych klientów oraz dodaje sił do dalszej wytężonej pracy.

Właściciele P.H.U. ZACHĘTA

© 2014 Delikatesy ZACHĘTA - Zakupy na każdą kieszeń